LES NOSTRES EXPERIÈNCIES

 M'ho van explicar i ho vaig oblidar.

Ho vaig veure i ho vaig entendre.

Ho vaig fer i ho vaig aprendre.