FUNCIONAMENT DE L'AULA

TREBALL PER RACONS
-Les activitats s'adapten a les necessitats i interessos de cada alumne/a.
-El temps dedicat a cada activitat s'adapta a les capacitats de cada alumne/a.
-L'aprenentatge esdevé en la interacció i observació dels companys/es.
-El/la mestre/a orienta, pregunta, observa...
-L'alumne/a es planifica, s'autorregula i s'autoavalua.